Katalog produktów Oliva

 

Farby poliuretanowe

Farby epoksydowe

Do gruntowania powierzchni drewnianych, betonowych i ceramicznych przed właściwym malowaniem, np. farbami epoksydowymi, bitumicznoepoksydowymi lub winylowymi. Może stanowić również samodzielne pokrycie lakierowe.

Do ochrony przed korozją blach i konstrukcji stalowych w czasie ichobróbki i montażu. Do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowycheksploatowanych w atmosferze miejskiej morskiej i przemysłowej.

Farba epoksydowa do gruntowania wysokocynkowa, szybkoschnąca. Do gruntowania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze morskiej i przemysłowej np. mostów, wiaduktów, rurociągów, konstrukcji nośnych itp. 

Farba zawiera aktywny pigment antykorozyjny - fosforan cynku. Może być nakładana na wilgotne i gorzej przygotowane podłoża i jest niewrażliwa na wilgoć podczas utwardzania.  

Gruntoemalia stosowana jest jako powłoka przeciwkorozyjna, podkładowa i nawierzchniowa w epoksydowych systemach malarskich, w atmosferze o średniej agresywności korozyjnej, gdy wymagana jest wysoka zawartość części stałych. Również jako powłoka nawierzchniowa w zestawach epoksydowych. 

Do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w warunkach agresywnych korozyjnie:

- w wodzie, ściekach, w roztworach soli i ługów oraz w produktach naftowych,
- w atmosferze chemicznej,
- w atmosferze przemysłowej.

Emalia epoksydowa EPINOX 55 przeznaczona jest do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w warunkach atmosferycznych o kategorii korozyjności C5.  

- jako międzywarstwa w systemie malarskim epoksydowym lub epoksydowopoliuretanowym lub jako warstwa gruntująca dla konstrukcji stalowych pracujących w warunkach atmosferycznych, w środowiskach o kategorii korozyjności do C4.  

Do gruntowania oraz samodzielnego zabezpieczania (w przypadku, gdy nie są wymagane wysokie walory dekoracyjne powłoki):

− konstrukcji stalowych, aluminiowych i betonowych eksploatowanychw atmosferze morskiej i przemysłowej,
− konstrukcji i elementów stalowych oraz betonowych eksploatowanychw zanurzeniu.
Do renowacji starych powłok: ftalowych, chlorokauczukowych, poliwinylowych, akrylowych, epoksydowych i poliuretanowych. 

Do gruntowania:

- kadłubów statków stalowych,
- konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie, aluminiowych lub betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej,
- konstrukcji stalowych, aluminiowych, żeliwnych lub betonowych narażonych na działanie niszczących czynników mechanicznych.

 

                       Do samodzielnego zabezpieczenia:

- konstrukcji i elementów stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie, aluminiowych lub betonowych w budownictwie
- stalowych zbiorników na szereg mediów chemicznych, między innymi: wodę, ścieki, produkty ropopochodne,
- ładowni i powierzchni wewnętrznych na statkach.

Do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, przemysłowej i agresywnej.

                       Do samodzielnego zabezpieczenia:

- konstrukcji i elementów stalowych oraz betonowych w budownictwie, w przypadku gdy nie są wymagane wysokie walory dekoracyjne powłoki,
- zbiorników wodnych, ściekowych oraz produktów naftowych,
- zewnętrznych powierzchni zbiorników i instalacji pracujących w podwyższonych temperaturach do 160 st C.

Epinox F1 przeznaczony jest dla wytwórni konstrukcji stalowych gdzie bardzo ważnym parametrem wymaganym od farby jest bardzo krótki czas do przemalowania następnymi warstwami - nawet poniżej 1 godziny oraz maksymalnie krótki czasem schnięcia do transportu – do 4 godzin. Epinox F1 zaprojektowany został jako produkt nadający się do aplikacji na podłoża stalowe przygotowane wszystkimi metodami oczyszczania dostępnymi na wytwórniach konstrukcji stalowych. Ponadto farba znakomicie nadaje się do wykonywania poprawek po montażowych na budowie gdzie możliwe jest tylko ręczne przygotowanie powierzchni. 

Do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej morskiej i przemysłowej.

Jako powłoka przeciwkorozyjna i podkładowa w malarskich systemach epoksydowych, epoksydowo-poliuretanowych, epoksydowo-akrylowych w atmosferze o średniej agresywności korozyjnej 

Do gruntowania oraz samodzielnego zabezpieczania konstrukcji stalowych, aluminiowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej i przemysłowej. Do renowacji starych powłok: ftalowych, chlorokauczukowych, poliwinylowych, akrylowych, epoksydowych i poliuretanowych. 

Do gruntowania konstrukcji stalowych lub betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej, miejskiej, przemysłowej. Do samodzielnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych i betonowych w przypadku. 

Do gruntowania konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, przemysłowej i miejskiej.

Do gruntowania:

- konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych lub aluminiowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej,                               

- konstrukcji stalowych, aluminiowych i żeliwnych eksploatowanych w zanurzeniu.

 Do gruntowania:

- konstrukcji stalowych, żeliwnych oraz aluminiowych eksploatowanych w wodzie oraz w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej,
- konstrukcji stalowych natryskiwanych cieplnie eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej,
Do samodzielnego zabezpieczania:
- konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie lub aluminiowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych

 Do gruntowania:

- konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie, cynkowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej,
- konstrukcji stalowych i żeliwnych eksploatowanych w zanurzeniu.

 Do gruntowania oraz samodzielnego zabezpieczania:

− konstrukcji stalowych, aluminiowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej i przemysłowej,
− konstrukcji i elementów stalowych oraz betonowych eksploatowanych w zanurzeniu.
Do renowacji starych powłok: olejnych, alkidowych, poliwinylowych, akrylowych, epoksydowych i poliuretanowych.

 Do gruntowania:

- podwodnych części statków, doków oraz konstrukcji hydrotechnicznych,
- konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w wodzie morskiej, rzecznej i technicznej.

 

                        Do samodzielnego zabezpieczania:

- zbiorników balastowych i ściekowych,
- konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w gruncie lub w wodzie takich jak śluzy, przepusty, jazy, dalby, ściany Larsena, zbiorniki,
rurociągi, konstrukcje nabrzeży itp.

 Do zabezpieczania:

- wewnętrznych powierzchni zbiorników, cystern transportowych i instalacji przemysłowych (np. rurociągów) na paliwa płynne i ciecze palne,
- konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach korozyjnie agresywnych w przypadku, gdy wymagane są właściwości antyelektrostatyczne powłoki.

 Do zabezpieczania:

- wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów stalowych na ciecze palne, także w strefach zagrożenia wybuchem,
- wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów stalowych na produkty ciekłe i sypkie tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe,
- konstrukcji z laminatów oraz innych podłoży nieprzewodzących oraz ich antyelektrostatycznego wykańczania.

 Do samodzielnego zabezpieczania:

- wewnętrznych powierzchni zbiorników paliwowych, ściekowych, balastowych i magazynowych,
- konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w warunkach korozyjnie agresywnych w przypadku, gdy nie są wymagane walory dekoracyjne powłoki,
- konstrukcji zakopywanych w ziemi, gdy istnieje ryzyko obecności w gruncie substancji ropopochodnych lub rozpuszczalników.

                     

                        Do gruntowania:

- konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze agresywnej chemicznie.

 Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników wody do picia i do celów gospodarczych.

 

Farby poliuretanowe 

 do ostatecznego malowania nadwodnych części statków, konstrukcji eksploatowanych w atmosferze przemysłowej i agresywnej, konstrukcji mostowych  

 do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w warunkach atmosferycznych o kategorii korozyjności do C4  

 do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w atmosferze przemysłowej

 

Farby termoodporne

                      Do gruntowania:

- konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej,
- konstrukcji stalowych narażonych na działanie temperatury do 200 stC, np. rurociągów ciepłowniczych, przewodów kominowych.
Do samodzielnego zabezpieczania konstrukcji stalowych pod izolacje cieplne.

                        Do ostatecznego malowania konstrukcji:

- eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej i przemysłowej,
- narażonych na działanie temperatury do 200 oC, np. rurociągów ciepłowniczych, przewodów kominowych.

Do przeciwkorozyjnego zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych oraz narażonych na
działanie temperatur do 500 stC.

Do ostatecznego zabezpieczenia konstrukcji stalowych eksploatowanych w temperaturze do +500 stC zagruntowanych wcześniej farbą podkłądową termoodporną.

                       Do gruntowania lub samodzielnego zabezpieczania:

- konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, morskiej i nadmorskiej,
- konstrukcji stalowych narażonych na działanie temperatur do +400 stC.

                       Do gruntowania lub samodzielnego zabezpieczania:

- konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, morskiej i nadmorskiej.
- konstrukcji stalowych narażonych na działanie temperatur do +400 stC.

 

Farby poliwinylowe i akrylowe

Farba przeciwkorozyjna winylowa, cienkowarstwowa. Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża stalowego, wytrzymała mechanicznie i elastyczna.

Farba winylowa modyfikowana przeciwrdzewna, tiksotropowa. Powłoka dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie wody morskiej i rzecznej, rozcieńczonych roztworów soli, warunków ochrony katodowej konstrukcji oraz agresywnych czynników atmosferycznych.

Do bezpośredniego malowania powierzchni? z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej lub aluminiowej, eksploatowanej w warunkach atmosferycznych, np. pokrycia dachów, parapety, rynny, ściany, siatka ogrodzeniowa,? elementów ceramicznych (np. dachówek) oraz tynków. Do doszczelniania i malowania powłok cynkowych i aluminiowych nałożonych w procesie natryskiwania cieplnego. Do renowacji starych powłok chlorokauczukowych, winylowych i akrylowych.

Farba akrylowa modyfikowana, nie zawierająca toksycznych pigmentów ołowiowych i chromianowych. Powłoka szybko wysychająca, matowa,
dobrze przyczepna do podłoża ocynkowanego i aluminiowego, elastyczna i odporna mechanicznie. Powłoka odporna na działanie agresywnych czynników atmosfery przemysłowej oraz na okresowe działanie wody.

Do ostatecznego malowania? konstrukcji i elementów eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, miejskiej i przemysłowej, ? elementów konstrukcji narażonych na okresowe działanie nawozów sztucznych.

Emalia nawierzchniowa akrylowa modyfikowana chemoodporna, półmatowa. Powłoka dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie przemysłowych czynników atmosferycznych, na okresowe oddziaływanie wody morskiej i rzecznej, roztworów zasad i soli oraz nawozów sztucznych.

Do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w warunkach atmosferycznych.
Do renowacji starych powłok chlorokauczukowych, winylowych i akrylowych, eksploatowanych w warunkach atmosferycznych.