Hempel - farba do metalu

Farba do metalu - farby epoksydowe, poliuretanowe i polisilaksonowe

Farby epoksydowe

 

Farba o wysokiej zawartości cynku. Tworzy trwałą powłokę przeciwkorozyjną odporną na czynniki atmosferyczne. Chroni katodowo lokalne uszkodzenia powłoki.

Szybkoschnący grunt lub międzywarstwa w systemach HEMPADUR, szczególnie do szybkich przemalowań w warunkach warsztatowych i innych

Farba do metalu Hempel - widok puszki z farbą

1. grunt, podkład lub powłoka nawierzchniowa w systemach HEMPADUR, eksponowanych w środowiskach silnie korozyjnych, gdy wygląd zewnętrzny jest mniej istotny.
2. utwardzający się w niskich temperaturach epoksydowy grunt, podkład lub powłoka nawierzchniowa w systemach malarskich, zgodnie ze specyfikacją. Zalecana jako „blast primer” w systemach bitumiczno-epoksydowych.

Farba do zbiorników.

Utwardza się tworząc elastyczną, dobrze przylegającą powłokę o dużej odporności na ścieranie i uderzenia. Zawiera fosforan cynku. Utwardza się w temperaturach powyżej -10 st C.

Tworzy powłokę o wysokiej odporności na ścieranie i ciężkie warunki atmosferyczne. Zapewnia ochronę katodową miejscowych uszkodzeń mechanicznych

Powłoka twarda, odporna na scieranie, wodę morska i rope naftowa

Tworzy twardą, wytrzymałą powłokę o niskiej przepuszczalności wody, odporną na: ścieranie i uderzenia, wodę morską, oleje mineralne, węglowodory alifatyczne oraz spryskiwanie benzyną i podobnymi produktami. Nieszkodliwa dla ładunku zboża.

Tworzy twardą i trwała powłokę odporną na wodę morską, olej napędowy, rozpryski benzyny i podobne produkty, oraz ograniczonej odporności na oleje roślinne i mocne rozpuszczalniki (ketony i estry). Nie zalecana do kwasów silnie utleniających. Nieszkodliwa dla ładunku zboża.

Jako grubopowłokowa farba do napraw np. stref rozprysku, ścian palowych pirsów i dolnych pokładów mostów.

powłoka pracująca w ciężkich warunkach, o dużej agresywności korozyjnej oraz narażona na ścieranie: rampy, kadłuby okrętowe, ładownie masowców. Jako powłoka w zbiornikach balastowych specjalnego przeznaczenia, np. na chemikaliowcach przewożących gorące ładunki oraz do innych celów, gdzie wymagane są niemodyfikowane powłoki epoksydowe.

Powłoka przeciwkorozyjna, podkładowa i nawierzchniowa w systemach malarskich o wysokiej odpornosci, gdzie wymagana jest niska zawartosc lotnych substancji organicznych oraz dua grubosc powłoki. Jako uniwersalna powłoka zgodnie ze specyfikacja, do napraw m.in. zbiorników balastowych, podwodnych czesci kadłuba oraz na nowa stal.

Jako szybkoschnący grunt lub międzywarstwa w systemach HEMPADUR, szczególnie do szybkich przemalowań w warunkach warsztatowych i innych. Może być specyfikowana, gdy ze względów technologicznych oczekiwany jest długi czas do przemalowania nawierzchniową powłoką poliuretanową.

Do malowania nowych konstrukcji jak również jako powłoka do renowacji i naprawwykonywanych w terenie.
Jako przeciwkorozyjna, tworząca grube powłoki farba, głównie do ochrony wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni stalowych rur w silnie korozyjnym środowisku nie wyłączając całkowitego zanurzenia.

Powłoka na wewnętrzne powierzchnie zbiorników na gorącą wodę, wodę morską, ropę naftową, w zbiornikach wody pitnej.

Farba przeciwkorozyjna, tworząca grube powłoki, głównie do ochrony zewnętrznych powierzchni rurociągów stalowych zakopanych, zaworów, armatury itp. pracujących w podwyższonej temperaturze i silnych warunkach korozyjnych.

 

Farby poliuretanowe

Jako trwała, dekoracyjna powłoka nawierzchniowa na podłoach takich jak: stal, aluminium, włóko szklane wzmocnione poliestrem, sklejka, twarde drewno, itp., w silnie korozyjnym srodowisku.

Jako powłoka nawierzchniowa do ochrony konstrukcji stalowych w silnie korozyjnym srodowisku, gdzie wymagana jest odpornosc na swiatło i trwałosc połysku.

Grubopowłokowa farba nawierzchniowa na stal w srodowisku korozyjnym. Może byc specyfikowana jako jednowarstwowy system „bezposrednio na metal” w srodowiskach korozyjnych o słabej agresywnosci

 

Farby polisilaksonowe

Dekoracyjna i ochronna powłoka nawierzchniowa na nowe konstrukcje stalowe w agresywnym srodowisku korozyjnym.

Dekoracyjna i ochronna powłoka nawierzchniowa na nowe konstrukcje stalowe w agresywnym środowisku korozyjnym.

Do długotrwałej ochrony gorących (do 200OC) powierzchni: rurociągów, rur wydechowych, kominów i innych.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostałą naszą ofertą w zakresie: