Katalog produktów Rafil

Farby epoksydowe

Przedstawiamy farby epoksydowe mające zastosowanie w zabezpieczaniu budynków, konstrukcji stalowych, powierzchni stalowych, ocynkowanych, aluminiowych i żeliwnych, na obiekty morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie, szczególnie w środowisku zasolonym.


Do zabezpieczenia betonu w halach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, magazynach, garażach, piwnicach, obiektach użyteczności publicznej (np. szpitale, szkoły), pomieszczeniach przeznaczonych do pośredniego kontaktu z żywnością (np.: mleczarnie, masarnie, piekarnie, ubojnie, przetwórnie, browary, rozlewnie wód). Dzięki efektywnej penetracji porowatego podło?a oraz doskonałej przyczepności, wzmacnia je i uszczelnia. Tworzy jednolitą, gładką powierzchnię, dzięki czemu powłoka jest estetyczna, szczelna, antypoślizgowa i łatwa w utrzymaniu czystości.

Do antykorozyjnego jednowarstwowego zabezpieczania nie zagruntowanych powierzchni konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, z metali nieżelaznych i aluminium, żeliwnych oraz do renowacji starych powłok eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej, miejskiej i wiejskiej.

Jako samodzielne, jednowarstwowe zabezpieczenie antykorozyjne niezagruntowanych powierzchni stalowych, ocynkowanych, aluminiowych i żeliwnych, narażonych na czynniki mechaniczne i agresywne media chemiczne. Nadaje się idealnie do renowacji starych powłok epoksydowych, eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej, morskiej, nadmorskiej, miejskiej i wiejskiej w niewielkim stopniu narażonych na promieniowanie UV.

Do gruntowania nowych konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych, żeliwnych oraz renowacji starych powierzchni eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie,
szczególnie w środowisku alkalicznym i kwaśnym.

Do gruntowania lub jako samodzielne pokrycie nowych konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych, żeliwnych oraz renowacji starych powierzchni eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie.

Do gruntowania nowych konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych, żeliwnych oraz renowacji starych powierzchni eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie,
szczególnie w środowisku zasolonym.

Jako międzywarstwa w systemach epoksydowych, epoksydowo-poliuretanowych, epoksydowo-poliwinylowych, do zabezpieczeń
antykorozyjnych nowych konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych, żeliwnych oraz do renowacji starych powłok, eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie.

Do malowania, uprzednio zagruntowanych farbami epoksydowymi, powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych, żeliwnych, metali nieżelaznych, eksploatowanych w agresywnej atmosferze przemysłowej, miejskiej i wiejskiej oraz do malowania powierzchni betonowych basenów kąpielowych, basenów przeciwpożarowych, zbiorników wody deszczowej, oczyszczalni ścieków itp.
Emalia dostosowana jest do użytku wewnętrznego w obiektach użyteczności publicznej, jak szkoły, szpitale, usługowych i przemysłowych, w tym w przemyśle spożywczym do malowania powierzchni mających pośredni kontakt z żywnością.

Do malowania, uprzednio zagruntowanych farbami epoksydowymi, powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych, żeliwnych, metali nieżelaznych, eksploatowanych w agresywnej atmosferze przemysłowej, miejskiej i wiejskiej oraz do malowania powierzchni betonowych basenów kąpielowych, basenów przeciwpo?arowych, zbiorników wody deszczowej, oczyszczalni ścieków itp.

Przeznaczony do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni metalowych i betonowych zbiorników (silosów) do przechowywania ciekłych i sypkich produktów spożywczych, takich jak: woda pitna, piwo, wino, soki owocowe, brzeczka, moszcze, kiszonki warzywne (np. kiszona kapusta, ogórki), pulpy owocowo-warzywne, oleje i tłuszcze jadalne, zbo?a i przetwory zbożowe, etc.
Emalia przeznaczona jest szczególnie dla przemysłu spożywczego, przetwórczego, wodociągów i budownictwa hydrotechnicznego.

 

 

farby epoksydowe - logo producenta

 

Farby epoksydowe - farby poliuretanowe

Na zewnątrz, jako wymalowanie ochronno-dekoracyjne, doskonale zabezpieczające podłoże mineralne: beton, kostkę brukową, elewacje z kamienia naturalnego, lastryko (schody, tarasy, balkony, parapety, płyty nagrobne etc.) przed działaniem promieniowania UV, światła słonecznego, deszczu, mrozu i zanieczyszczeń obecnych w atmosferze.
Jako konieczne zabezpieczenie powłok wykonanych z emalii BETONMAL, eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń, np. na tarasach, schodach, balkonach etc., przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.

Jako dekoracyjno-ochronne pokrycia wykończeniowe w zestawie epoksydowo-poliuretanowym do malowania zagruntowanych powierzchni przemysłowych konstrukcji stalowych, zbiorników ropy naftowej, paliw, gazów; cystern, a także rurociągów, kotłów i instalacji towarzyszących, eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, przemysłowej, nadmorskiej, morskiej i w środowisku agresywnym chemicznie.

 

Farby epoksydowe - farby termoodporne

Do gruntowania powierzchni metalowych i urządzeń pracujących w zakresie temperatur w sposób ciągły do 220oC lub okresowo do 400oC.

Jako preparat do odnawiania pojazdów stosowany do malowania powierzchni metalowych podzespołów samochodowych (elementy silnika, rury wydechowe, itp.) oraz do malowania innych elementów i urządzeń pracujących w zakresie podwyższonych temperatur:
- do 220°C w sposób ciągły,
- do 400°C okresowo.

Do pierwszego termoodpornego pokrywania powierzchni stalowych lub żeliwnych nie narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych i eksploatowanych w temp. do 400  stC.

Do malowania powierzchni metalowych uprzednio zagruntowanych farbą silikonową do gruntowania odporną do 400°C produkcji RAFIL, nie narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych oraz eksploatowanych do temp. 400°C.

Do bezpośredniego malowania powierzchni metalowych lub powierzchni metalowych uprzednio zagruntowanych farbą silikonową do gruntowania odporną do 400 stC produkcji RAFIL, eksploatowanych w temperaturach podwyższonych do 400 °C i nie narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.

Do bezpośredniego malowania powierzchni stalowych, nie narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, eksploatowanych w sposób ciągły w zakresie temperatur do 600 °C.