Farby przemysłowe i antykorozyjne do zastosowań specjalistycznych

Kategorie agresywności środowiska określa norma PN-EN ISO 12944

 

Kategorie korozyjności Przykłady środowisk
  na zewnątrz wewnątrz
C1 bardzo mała   Pomieszczenia z czystą atmosferą
C2 mała Tereny wiejskie Pomieszczenia w których może wystąpić kondensacja
C3 średnia Atmosfery średnio zanieczyszczone tlenkiem
siarki, obszary przybrzeżne o małym zasoleniu
Pomieszczenia produkcyjne do dużej wilgotności
i umiarkowanym zanieczyszczeniu
C4 duża Obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne
o średnim zasoleniu
Zakłady chemiczne
C5-I bardzo duża
(przemysłowa)
Obszary przemysłowe o dużej
wilgotności i agresywnej atmosferze
Budowle z prawie ciągłą kondensacją
i dużym zanieczyszczeniem
C5-M bardzo duża
(morska)
Obszary przybrzeżne i oddalone
od brzegu w głąb morza o dużym, zasoleniu
Budowle z prawie ciągłą kondensacją
i dużym zanieczyszczeniem

Kategorie korozyjności wody oraz gruntu według normy PN-EN ISO 12944:

 
Norma PN-EN ISO 12944 określa również 3 okresy trwałości: