Farby przemysłowe i antykorozyjne do zastosowań specjalistycznych

Wskazówki przydatne w przygotowaniu farb do malowania

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy na powierzchni farby nie występuje kożuch. Może on utworzyć się podczas składowania wyrobu. Jeżeli występuje, należy odciąć go nożem od ścianek naczynia i usunąć. Następnie farbę dokładnie wymieszać. Mieszanie wykonujemy do momentu uzyskania jednolitej konsystencji i koloru. Wyroby dwuskładnikowe takie jak farby epoksydowe lub poliuretanowe należy bardzo dokładnie zmieszać ze sobą w proporcji podanej w karcie technicznej. Złe proporcje składników sprzyjają powstawaniu wielu wad powłoki takich jak osłabienie odporności, niewysychanie lub brak przyczepności. Po zmieszaniu składników mamy określony czas na wymalowanie przygotowanej mieszaniny.

 

Przy natrysku powietrznym lub w przypadku nadmiernego zgęstnienia farby może nastąpić konieczność dodania rozcieńczalnika. Przy malowaniu wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym ilość rozcieńczalnika nie powinna przekraczać 5%. Przy natrysku powietrznym można dodać do 10%. Nadmierne rozcieńczanie farb powoduje powstawanie zacieków, obniżenie odporności, utratę połysku oraz zmniejszenie grubości nanoszonych warstw. Dodanie nieodpowiedniego rozcieńczalnika może powodować szereg wad takich jak: porowatość, marszczenie, nierównomierny połysk, podnoszenie poprzedniej powłoki itp.

Obliczenie zużycia farby
Zużycie teoretyczne

gdzie

  • Zt – zużycie teoretyczne (l)
  • G- grubość warstwy suchej (μm)
  • P – powierzchnia malowania (m2)
  • V – zawartość części stałych (%)
img

Zużycie praktyczne różni się od podawanego w kartach teoretycznego. W rzeczywistych warunkach farba wypełnia nierówności powierzchni, jak również pozostaje na ściankach pojemników i na sprzęcie do malowania. Praktyczne zużycie jest zazwyczaj o min 30% większe od teoretycznego

Zużycie praktyczne