Farby przemysłowe i antykorozyjne do zastosowań specjalistycznych

Renowacja starych powłok

Zakres prac renowacyjnych określa się po sprawdzeniu stopnia zniszczenia powłoki. Określa się, czy naprawę należy wykonać miejscowo, czy malować całą konstrukcję.

 

Zazwyczaj do renowacji wykorzystujemy ten sam rodzaj farby, jaką była zabezpieczana konstrukcja.

Zdarza się że nie wiadomo jakiego rodzaju powłoki były zastosowane. W takim przypadku należy wykonać test lub zastosować odpowiednią farbę renowacyjną. Test wykonujemy rozcieńczalnikiem epoksydowym poprzez poddanie temu rozcieńczalnikowi powłoki przez kilka minut. Rozcieńczalnik rozpuszcza farby poliwinylowe. Do ich renowacji można użyć farb akrylowych. Farby alkidowe pod wpływem rozcieńczalnika staja się lepkie i odchodzą od podłoża. Renowację należy przeprowadzać farbami alkidowymi. Na farby epoksydowe i poliuretanowe rozcieńczalnik epoksydowy nie wykazuje wpływu. W tym przypadku można dokonać renowacji każdym rodzajem farb. Są też farby epoksydowe nie wrażliwe na poprzednie powłoki, które można zastosować do ich przemalowania.Zakres prac związanych z przygotowaniem podłoża do renowacji uzależniony jest od stanu starej powłoki. Stare luźne farby wykazujące łuszczenie i spękania oraz z oznakami korozji należy całkowicie usunąć mechanicznie a powierzchnię umyć specjalnym środkiem. Powłoki o dobrej przyczepności wykazujące spękanie powierzchniowe, kredowanie, brak połysku należy przeszlifować zdejmując część starej farby. Można do tego stosować szlifierki z tarczami ściernymi, szczotki druciane lub papier ścierny. Powłoki o dobrym połysku należy szorstkować w celu lepszej przyczepności nowego wymalowania.

img