Farby przemysłowe i antykorozyjne do zastosowań specjalistycznych

Farby i lakiery epoksydowe (Katalog produktów - Wszystkie)

Swoje zastosowanie znajdują najczęściej w przemyśle, ponieważ używa się ich do pokrywania powierzchni narażonych na działanie wysokiej temperatury, środków chemicznych, a także wrażliwych na różnego rodzaju obciążenia.
Farby epoksydowe są dwuskładnikowe, a ich trwałość i odporność na różnego rodzaju uszkodzenia jest wynikiem tworzenia się wiązań między cząsteczkami żywicy. Takie powłoki są odporne na wilgoć oraz działanie wody. Farba epoksydowa do betonu, to także dobra ochrona przed korozją oraz promieniami słonecznymi.
Doskonale sprawdzi się także do gruntowania powierzchni wykonanych z betonu, ceramiki oraz drewna. Dlatego też można stosować ją na powierzchniach, które eksploatowane są nie tylko w atmosferze przemysłowej, ale również morskiej.
Należy pamiętać, że jeśli oferowane przez nas lakiery specjalistyczne do malowania mają być trwałe i zapewniać skuteczną ochronę to należy wcześniej odpowiednio przygotować powierzchnię na której zostaną one rozprowadzone. Produkty przed aplikacją należy przechowywać w odpowiednich warunkach gdzie nie będą narażone na działanie promieni słonecznych.

Alkidowe
Poliwinylowe i akrylowe
Epoksydowe
Poliuretanowe
Termoodporne
Jachtowe
Lakier epoksydowy do gruntowania EPINOX 12

Lakier epoksydowy do gruntowania powierzchni drewnianych, betonowych i ceramicznych przed
właściwym malowaniem, np. farbami epoksydowymi, bitumiczno-epoksydowymi lub winylowymi.
Może stanowić również samodzielne pokrycie lakierowe.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa do gruntowania wysokocynkowa Epinox 21

Farba epoksydowa do gruntowania wysokocynkowa, szybkoschnąca, grubopowłokowa.
Do gruntowania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze morskiej i przemysłowej np. mostów, wiaduktów, rurociągów, konstrukcji nośnych itp.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa z fosforanem cynku Epinox 22

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, zawierająca aktywny pigment antykorozyjny - fosforan cynku. Do gruntowania konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie, aluminiowych, cynkowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej.

 

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa Epinox 60

Farba epoksydowa dwuskładnikowa, do gruntowania szybkoschnąca. Do gruntowania powierzchni stalowych zbiorników i instalacji przed malowaniem
farbami antyelektrostatycznymi TEKNOS-OLIVA.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa z pigmentami płatkowymi Epinox 74

Farba epoksydowa pigmentowana pigmentami płatkowymi (mika, błyszcza żelaza, aluminium), grubopowłokowa, tiksotropowa. Do gruntowania: konstrukcji stalowych lub betonowych eksploatowanych w
atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej; konstrukcji stalowych,
żeliwnych lub betonowych narażonych na działanie niszczących czynników
mechanicznych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa utwardzająca się w niskich temperaturach Epinox 77

Farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana pigmentami płatkowymi,
grubopowłokowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C). Do gruntowania: kadłubów statków stalowych, konstrukcji stalowych, stalowych lubbetonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej, konstrukcji stalowych, żeliwnych lub betonowych narażonych na działanie niszczących czynników mechanicznych.
Do samodzielnego zabezpieczenia: konstrukcji i elementów stalowych, stalowych lub betonowych w budownictwie, stalowych zbiorników na szereg mediów chemicznych, między innymi: wodę, ścieki, produkty ropopochodne, ładowni i powierzchni wewnętrznych na statkach.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa fosforanowa Epinox 82

Farba epoksydowa do gruntowania, zawierająca
fosforan cynku podnoszący adhezję do podłoża oraz właściwości antykorozyjne, utwardzana w niskich temperaturach (od -5°C). Do gruntowania: konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze
nadmorskiej, miejskiej i przemysłowej.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa tiksotropowa Epinox 87

Farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana pigmentami płatkowymi,
grubopowłokowa, tiksotropowa, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich
temperaturach (od -10°C). Do gruntowania: konstrukcji stalowych lub betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej; konstrukcji stalowych, aluminiowych, żeliwnych lub betonowych narażonych na działanie niszczących czynników mechanicznych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa modyfikowana Epinox 98

Farba epoksydowa modyfikowana do gruntowania, pigmentowana pigmentami płatkowymi, grubopowłokowa, tiksotropowa, dwuskładnikowa. Do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowych
eksploatowanych w atmosferze morskiej, przemysłowej i agresywnej.
Do samodzielnego zabezpieczenia: konstrukcji i elementów stalowych, stalowych oraz betonowych w budownictwie, zbiorników wodnych, ściekowych oraz produktów naftowych; zewnętrznych powierzchni zbiorników i instalacji pracujących w podwyższonych temperaturach do 160°C.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa uniwersalna Epirust

Farba epoksydowa, do gruntowania. Do gruntowania konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych lub aluminiowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa pigmentowana aluminium Epirustix

Farba epoksydowa do gruntowania tiksotropowa, pigmentowana aluminium. Do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych oraz aluminiowych eksploatowanych w wodzie oraz w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej; konstrukcji stalowych natryskiwanych cieplnie  eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa szybkoschnąca Epirust 2002

Farba epoksydowa do gruntowania, dwuskładnikowa, szybkoschnąca, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C). Do gruntowania konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie, cynkowych, aluminiowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, morskiej i rzemysłowej. Do gruntowania konstrukcji stalowych i żeliwnych eksploatowanych w zanurzeniu.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa do gruntowania tiksotropowa Epirustik 2000

Farba epoksydowa do gruntowania tiksotropowa, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C). Farba jest niewrażliwa na wilgoć podczas utwardzania. Ponadto może być nakładana na wilgotne i gorzej przygotowane podłoża. Po osiągnięciu 3 stopnia wyschnięcia (na dotyk), powłoka farby może być poddana okresowemu działaniu wody (np. deszczu). Do renowacji starych powłok: olejnych, alkidowych, poliwinylowych, akrylowych, epoksydowych i poliuretanowych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Antystatyczna farba epoksydowa Epitan 60

Antystatyczna farba epoksydowa zbiornikowa. Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników, cystern transportowych i instalacji przemysłowych (np. rurociągów) na paliwa płynne i ciecze palne. Do zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach korozyjnie agresywnych w przypadku, gdy wymagane są właściwości
antyelektrostatyczne powłoki.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa zawierająca pigmenty przewodzące Epitan 66

Farba epoksydowa, antystatyczna, zawierająca pigmenty przewodzące. Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów stalowych na ciecze palne, także w strefach zagrożenia wybuchem, wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów na produkty ciekłe i sypkie tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe oraz do zabezpieczania konstrukcji z laminatów oraz innych podłoży nieprzewodzących do ich antyelektrostatycznego wykończania.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa o małej zawartości rozpuszczalników Epitan 70

Do samodzielnego zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników
paliwowych, ściekowych, balastowych i magazynowych, konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w warunkach korozyjnie agresywnych w przypadku, gdy nie są wymagane walory dekoracyjne powłoki oraz konstrukcji zakopywanych w ziemi, gdy istnieje ryzyko obecności w gruncie substancji ropopochodnych lub rozpuszczalników. Do gruntowania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze agresywnej chemicznie.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa hydrofobowa Epitan 92

Farba epoksydowa do gruntowania modyfikowana żywicą hydrofobową,
tiksotropowa, pigmentowana pigmentami płatkowymi, grubopowłokowa,
dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C). Do gruntowania konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w wodzie morskiej, rzecznej i technicznej, podwodnych części statków, doków oraz konstrukcji hydrotechnicznych. Do samodzielnego zabezpieczania zbiorników balastowych i ściekowych, konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w gruncie lub w wodzie takich jak śluzy, przepusty, jazy, dalby, ściany Larsena, zbiorniki, rurociągi, konstrukcje nabrzeży itp.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa do zbiorników wody pitnej Epitan 95

Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników wody do picia i do celów gospodarczych. Powłoka o wysokim połysku, bardzo dobrze przyczepna do podłoża, twarda i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie wody, piwa, soków owocowych, moszczy, tłuszczów i olejów jadalnych. Powłoka odporna również na metyloizobutyloketon, ksylen, kwas cytrynowy, rozcieńczone i stężone roztwory alkaliów oraz wodę zdemineralizowaną i olej roślinny.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa do gruntowania Teknoplast Primer 3

Farba epoksydowa do gruntowania. Przeznaczony do stosowania jako powłoka gruntowa w antykorozyjnych systemach
epoksydowych, odpornych na działanie chemikaliów i ścieranie, zalecany do nakładania na powierzchnie stalowe oczyszczone strumieniowo. Może być także używany na cynk, aluminium, blachy cienko-walcowane, stal kwasoodporną i żeliwo lub jako międzywarstwa na podkłady epoksydowo-cynkowe lub krzemianowo-cynkowe.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa MIOX Teknopox Primer 7-00 miox

Szybkoschnący grunt epoksydowy zawierającym pigmenty antykorozyjne (fosforan cynku i płatkowy błyszcz żelaza). Farba utwardza się również w niskich temperaturach (od -10ºC). Farba stosowana jest jako powłoka podkładowa lub międzywarstwa w systemach malarskich, gdzie wymagane jest szybkie przemalowanie kolejną warstwą lub w automatycznych malarniach natryskowych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa Teknoplast 50

Nawierzchniowa farba epoksydowa z półpołyskiem, utwardzana żywicą poliamidową. Charakteryzuje się krótkim odstępem czasu do nakładania
kolejnych warstw i jest odpowiedni do wymalowań, gdzie liczy się czas. Jest
dostosowany do urządzeń nanoszących farby dwuskładnikowe. Powłoka jest
odporna na silne ścieranie, roztwory wodne chemikaliów, oleje, smary,
rozpuszczalniki.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa Teknoplast HS 150

Farba epoksydowa o niskiej zawartości rozpuszczalników. Tworzy grubą, chemicznie odporną powłokę, pracującą zarówno na powierzchniach wewnętrznych jak i zewnętrznych konstrukcji, może być zastosowana na
konstrukcjach podziemnych i stalowych zanurzonych. TEKNOPLAST HS 150 jest stosowana jako paro-izolacyjna powłoka malarska na beton.
 

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Dwuskładnikowa farba epoksydowa Teknozinc 80 SE

Dwuskładnikowa, rozpuszczalnikowa farba epoksydowa o dużej
zawartości pyłu cynkowego. Przeznaczona do stosowania jako warstwa gruntowa w powłokowych systemach poliuretanowych, chlorokauczukowych i epoksydowych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Grunt do czasowej ochrony Korro E

Dwuskładnikowy grunt do czasowej ochrony na bazie żywicy epoksydowej. Jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami farb oprócz materiałów
malarskich pigmentowanych pyłem cynkowym.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa tiksotropowa Inerta 270

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, tiksotropowa, o małej zawartości
rozpuszczalników. Stosowana w epoksydowym do malowania wewnętrznych powierzchni stalowych i betonowych zbiorników i basenów, np. zbiorników
magazynowych na papier czy pulpę, ponadto w przemyśle chemicznym i
oczyszczalniach ścieków.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Gruntoemalia epoksydowa Inerta 271

Gruntoemalia epoksydowa, o wysokiej zawartości części stałych,
utwardzana związkami poliaminowymi. Stosowana jest jako powłoka przeciwkorozyjna, podkładowa i nawierzchniowa w epoksydowych systemach malarskich, również w atmosferze o wysokiej agresywności korozyjnej, gdy wymagana jest wysoka zawartość części stałych. Zalecana jest do malowania powierzchni konstrukcji stalowych wewnątrz hal, magazynów i innych powierzchni obiektów.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Grunt aktywowany cynkiem Hempadur AvantGuard 750
HEMPADUR AvantGuard 750 jest dwuskładnikową, aktywowaną cynkiem gruntującą farbą epoksydową. Jako uniwersalna farba gruntująca do długotrwałej ochrony stali w środowiskach silnie korozyjnych. Duża wytrzymałość mechaniczna, również w temperaturach zmieniających się okresowo, ze zwiększoną odpornością na pękanie zapewnioną dzięki wysokiej elastyczności oraz samowypełnianiu się mikroubytków. Bardzo duża tolerancja na różne warunki klimatyczne (wysokie temperatury i wysoką wilgotność) podczas aplikacji, oraz duża wytrzymałość, jak również duża tolerancja na przegrubienia powłoki.

 

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa Hempadur 15553

HEMPADUR 15553 jest dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliamidowymi. Utwardza się tworząc elastyczną, dobrze przylegającą powłokę o dużej odporności na ścieranie i uderzenia. Zawiera fosforan cynku. Utwardza się w temperaturach powyżej -10stC. Jako grunt w systemach na powierzchnie cynkowane ogniowo, aluminium i stal nierdzewną w środowiskach od średniej do dużej agresywności.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Dwuskładnikowa farba epoksydowa Hempadur Fast Dry 15560

Jest dwuskładnikową farbą epoksydową, charakteryzującą się bardzo
krótkim czasem schnięcia. Zawiera fosforan cynku. Jako szybkoschnący grunt lub międzywarstwa,  szczególnie do szybkich przemalowań w warunkach warsztatowych i innych, gdy spełnianie wymagań V.O.C jest wymagane.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Dwuskładnikowa farba epoksydowa Hempadur 15570

Dwuskładnikowa farba epoksydowa utwardzana adduktami poliamidowymi w temperaturze do -10°C. Tworzy trwałą powłokę przeciwkorozyjną. Czerwono szara wersja 12430, pigmentowana blaszkowatym tlenkiem żelaza, może być nakładana w warunkach dużej wilgotności, względnie na wilgotne powierzchnie. Stosowana jako utwardzający się w niskich temperaturach epoksydowy grunt, podkład lub powłoka nawierzchniowa.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Dwuskładnikowy grunt epoksydowy Hempadur 15590

Jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym, szczególnie stosowany do
zabezpieczania powierzchni narażonych na ścieranie. Jako grunt („blast primer”) w systemach epoksydowych o wysokiej odporności na powierzchnie
zanurzone i nie zanurzone.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Gruntem epoksydowy o wysokiej zawartości cynku Hempadur Zinc 17360

Jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym o wysokiej zawartości cynku.
Tworzy powłokę o wysokiej odporności na ścieranie i ciężkie warunki atmosferyczne. Zapewnia ochronę katodową miejscowych uszkodzeń mechanicznych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Grubopowłokowa farba epoksydowa Hempadur Fast Dry 17410

Jest dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowa, o stosunkowo wysokiej zawartości części stałych i o krótkim czasie schnięcia. Zawiera fosforan cynku. Jest przeznaczony do ochrony nowobudowanych lądowych konstrukcji stalowych takich jak hale przemysłowe, stadiony, sale wystawowe, lotniska, elektrownie, rafinerie, fabryki chemiczne i petrochemiczne, gdy wymagany jest krótki czas do przemalowania i/lub krótki czas do transportu.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Uniwersalna farba epoksydowa Hempadur QUATTRO 17634

Jest dwuskładnikową, uniwersalną farbą epoksydową tworzącą twardą i
wytrzymałą powłokę o dobrej odporności na ścieranie, wodę morską i różne oleje. Jako uniwersalny, epoksydowy i samogruntujący system malarski przeznaczony do ekspozycji w atmosferze lub w wodzie, m.in. na zbiorniki balastowe i zbiorniki ładunkowe na olej.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa Hempadur 35560

Jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, grubopowłokową utwardzaną
adduktami poliaminowymi farbą epoksydową. Powłoka jest odporna na wodę słodką. Jako powłoka w zbiornikach i rurociągach wody pitnej.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Samogruntująca farba epoksydowa Hempadur 45143

Jest dwuskładnikową, samogruntującą farbą epoksydową utwardzaną adduktem poliamidowym, o dobrych właściwościach zwilżających i niskiej przepuszczalności wody. Tworzy twardą, wytrzymałą powłokę odporną na ścieranie i uderzenia, wodę morską, oleje mineralne, węglowodory alifatyczne oraz spryskiwanie benzyną i podobnymi produktami.  Nieszkodliwa dla ładunku zboża.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych Hempadur Fast Dry 45410

Jest dwuskładnikową farbą epoksydową o wysokiej zawartości części
stałych. Tworzy twarde i wytrzymałe powłoki odporne na działanie wody morskiej, olejów mineralnych jak również plamy z benzyny i produktów pokrewnych. Pigmentowana fosforanem cynku. Jako szybkoschnąca warstwa nawierzchniowa w środowiskach od niskiej do silnej korozyjności.
Jako system jednowarstwowy bezpośrednio na metal w środowiskach o niskiej korozyjności. Jako warstwa nawierzchniowa, gdzie akceptowalny jest typowy wygląd powłok epoksydowych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Grubopowłokowa farba epoksydowa Hempadur Mastic 45880

Jest dwuskładnikową grubopowłokową farbą epoksydową o wysokiej
zawartości części stałych, utwardzaną poliamidami, posiadającą dobre właściwości zwilżające. Tworzy twardą i wytrzymałą powłokę. Utwardza się w niskich temperaturach.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa odporna na ścieranie Hempadue MULTI-STRENGTH 45753

Jest samogruntujacą, dwuskładnikową, grubopowłokową farbą czysto epoksydową utwardzającą się w odporną na ścieranie powłokę przeciwkorozyjną. Powłokę nakłada się przy użyciu standardowego sprzętu do natrysku bezpowietrznego. Jako powłoka pracująca w ciężkich warunkach, o dużej agresywności korozyjnej oraz narażona na
ścieranie: rampy, kadłuby okrętowe, ładownie masowców. Jako powłoka w zbiornikach balastowych specjalnego przeznaczenia, np. na chemikaliowcach przewożących gorące ładunki oraz do innych celów, gdzie wymagane są niemodyfikowane powłoki epoksydowe.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Szybkoschnąca farba epoksydowa Hempadur 47200

Jest szybkoschnącą, dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliaminowymi. Zawiera błyszcz żelazowy i fosforan cynku. Utwardza się w temperaturach powyżej -10°C i tworzy twardą i odporną na ciężkie warunki pracy powłokę.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba nowolakowa Hempadur 85671

Jest dwuskładnikową, utwardzaną adduktami aminowymi farbą fenolowoepoksydową (nowolakową). Powłoka charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością na temperaturę, wodę i chemikalia.
Jako powłoka na wewnętrzne powierzchnie zbiorników, rurociągów kolejowych itp. na gorącą wodę,solankę, ropę naftową, oleje roślinne, ciekłą siarkę oraz różne substancje chemiczne.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Szybkoschnąca farba epoksydowa Hempadur SPEED-DRY ZP 500

Jest dwuskładnikową, grubopowłokową farba epoksydową, o wysokiej zawartości części stałych i krótkim czasie schnięcia oraz doskonałych właściwościach aplikacyjnych. Dla lepszej ochrony przed korozją zawiera fosforan cynku. przeznaczony do ochrony nowobudowanych lądowych
 konstrukcji stalowych takich jak hale przemysłowe, stadiony, sale wystawowe, lotniska, elektrownie, rafinerie, fabryki chemiczne i petrochemiczne, gdy wymagany jest krótki czas do przemalowania i/lub
krótki czas do transportu.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna

Do gruntowania stali, stali ocynkowanej, żeliwa, aluminium i innych metali,
eksploatowanych w atmosferze miejskiej, przemysłowej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie. Farba dostosowana jest do użytku wewnętrznego w obiektach użyteczności
publicznej, jak szkoły, szpitale, usługowych i przemysłowych, w tym w branży spożywczej do malowania powierzchni mających pośredni kontakt z żywnością.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Emalia epoksydowa chemoodporna

Do malowania, uprzednio zagruntowanych farbami epoksydowymi, powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych, żeliwnych, metali nieżelaznych, eksploatowanych w agresywnej atmosferze przemysłowej, miejskiej i wiejskiej oraz do malowania powierzchni betonowych, basenów kąpielowych, basenów przeciwpożarowych, zbiorników wody deszczowej, oczyszczalni ścieków itp.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Emalia epoksydowa chemoodporna szybkoschnąca grubopowłokowa

Do malowania, uprzednio zagruntowanych farbami epoksydowymi, powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych, żeliwnych, metali nieżelaznych, eksploatowanych w agresywnej atmosferze przemysłowej, miejskiej i wiejskiej oraz do malowania powierzchni
betonowych, basenów kąpielowych, basenów przeciwpożarowych, zbiorników wody deszczowej, oczyszczalni ścieków itp. Emalia dostosowana jest do użytku wewnętrznego w obiektach użyteczności
publicznej, jak szkoły, szpitale, usługowych i przemysłowych, w tym w przemyśle spożywczym do malowania powierzchni mających pośredni kontakt z żywnością.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa do gruntowania szybkoschnąca Epoksykor FC

Farba epoksydowa do gruntowania szybkoschnąca, grubopowłokowa
na wilgotne podłoże ze śladami rdzy. Do gruntowania lub jako samodzielne pokrycie nowych konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych, żeliwnych i betonowych oraz renowacji starych powierzchni
eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie. Zalecana jako warstwa podkładowa do zabezpieczeń antykorozyjnych w systemie epoksydowo-poliuretanowym, epoksydowo-poliwinylowym i epoksydowym.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa do gruntowania Epoksykor AL

Farba epoksydowa do gruntowania szybkoschnąca, grubopowłokowa. Do gruntowania nowych konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych, żeliwnych oraz renowacji starych powłok eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej, nadmorskiej i w środowisku agresywnym chemicznie oraz rurociągów ciepłowniczych i instalacji izolowanych termicznie.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa szybkoschnąca, grubopowłokowa Epoksykor MIO

Farba epoksydowa szybkoschnąca, grubopowłokowa. Zalecany jest jako grunt lub międzywarstwa w systemach epoksydowych, epoksydowo-poliuretanowych, epoksydowo-poliwinylowych i na podkładach krzemianowo-cynkowych do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych i żeliwnych oraz powierzchni betonowych, eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej, nadmorskiej i w środowisku agresywnym chemicznie.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa do gruntowania, wysokocynkowa Epoksykor ZN

Farba epoksydowa do gruntowania, wysokocynkowa, szybkoschnąca,
grubopowłokowa. Do gruntowania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie, szczególnie w środowisku zasolonym. Zaleca się jako warstwę podkładową do zabezpieczeń antykorozyjnych
w systemie epoksydowym, epoksydowo-poliuretanowym, epoksydowo-poliwinylowym. Farba przeznaczona jest do stosowania w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu chemicznego, petrochemii, hutnictwa, górnictwa i energetyki oraz w budownictwie przemysłowym
i w obiektach uŜyteczności publicznej.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Gruntoemalia epoksydowa chemoodporna Epoksykor I

Gruntoemalia epoksydowa chemoodporna. Do antykorozyjnego jednowarstwowego zabezpieczania nie zagruntowanych powierzchni konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, z metali nieżelaznych, aluminium, żeliwnych i betonowych oraz do renowacji starych powłok eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej, miejskiej i wiejskiej.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Gruntoemalia epoksydowa chemoodporna Epoksykor II

Gruntoemalia epoksydowa chemoodporna. Jako samodzielne, jednowarstwowe zabezpieczenie antykorozyjne niezagruntowanych
powierzchni stalowych, ocynkowanych, aluminiowych, żeliwnych lub betonowych, narażonych na czynniki mechaniczne i agresywne media chemiczne. Nadaje się idealnie do renowacji starych powłok epoksydowych, eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej, morskiej, nadmorskiej, miejskiej i wiejskiej w niewielkim stopniu narażonych na promieniowanie UV.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Emalia epoksydowa do zbiorników na produkty spożywcze Famoksyd III

Emalia epoksydowa grubopowłokowa do zbiorników na produkty spożywcze. Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni metalowych i betonowych zbiorników (silosów) do przechowywania ciekłych i sypkich produktów spożywczych, takich jak: woda pitna, piwo, wino, soki
owocowe, brzeczka, moszcze, kiszonki warzywne (np. kiszona kapusta, ogórki), pulpy owocowo-warzywne, oleje i tłuszcze jadalne, zboża i przetwory zbożowe, etc. Emalia przeznaczona jest szczególnie dla przemysłu spożywczego, przetwórczego [w tym do eksploatacji w chłodniach, w temp. do (-40)°C], wodociągów oraz budownictwa hydrotechnicznego.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Fatba epoksydowa na beton Betonmal

Do zabezpieczania betonu w halach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, magazynach, garażach, piwnicach, obiektach użyteczności publicznej (np. szpitale, szkoły), pomieszczeniach przeznaczonych do pośredniego kontaktu z żywnością (np.: mleczarnie, masarnie, piekarnie, ubojnie, przetwórnie, browary, rozlewnie wód). Dzięki efektywnej penetracji porowatego podłoża oraz doskonałej przyczepności, wzmacnia je i uszczelnia. Tworzy jednolitą, gładką powierzchnię, dzięki czemu powłoka jest estetyczna, szczelna, antypoślizgowa i łatwa w utrzymaniu czystości.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Emalia epoksydowa do malowania zbiorników

Do antykorozyjnego zabezpieczenia niezagruntowanych, wewnętrznych powierzchni stalowych zbiorników paliwowych i olejowych, eksploatowanych w pojazdach wojskowych i maszynach budowlanych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxykor Primer

Podkład epoksydowy do gruntowania elementów konstrukcji stalowych eksploatowanych  w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej,

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxymal 12

Lakier epoksydowy chemoodporny. Daje powłoki o dobrej przyczepności do podłoża, dobrej wytrzymałości mechanicznej, odporne na działanie wody, czynników atmosfery morskiej, miejskiej i przemysłowej oraz okresowe działanie roztworów kwasów i zasad, benzyn i oleju napędowego

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxymal 54

Emalia epoksydowa chemoodporna. Do ostatecznego malowania elementów konstrukcji stalowych, aluminiowych i ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej,  przemysłowej i miejskiej. Powłoka jest odporna na okresowe działanie rozcieńczonych kwasów. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może wykazywać kredowanie.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxykor B

Do gruntowania podwodnych części statków, doków, konstrukcji hydrotechnicznych, do gruntowania konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych ogniowo oraz betonowych eksploatowanych w wodzie.
Farbę można stosować jako samodzielne zabezpieczenie zbiorników balastowych i ściekowych, konstrukcji stalowych lub betonowych eksploatowanych w gruncie lub w wodzie.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxykor M 501

Farba epoksydowa do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, aluminiowych i ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej.
Może być stosowany jako samodzielne wymalowanie przy grubości powłoki
co najmniej 150 μm. Farba może być stosowana na podłoże betonowe.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxykor M 503

Farba epoksydowa do gruntowania elementów konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej.
Może być stosowany jako samodzielne wymalowanie.
 

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxykor MIO

Farba epoksydowa zawierająca pigment barierowy. Do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, ocynkowanych ogniowo
i betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej. Może być stosowany jak samodzielne wymalowanie przy grubości powłoki co najmniej 300 μm.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxymal ZB

Farba epoksydowa odprowadzająca ładunki elektrostatyczne. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża stalowego, dobrą wytrzymałością mechaniczna, powłoka jest odporna na działanie wody, czynników atmosfery morskiej, miejskiej i przemysłowej oraz działanie roztworów kwasów i zasad, benzyn i oleju napędowego; powłoka wykazuje właściwości antystatyczne

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxykor ZN8

Farba epoksydowa wysokocynkowa. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża stalowego, piaskowanego, dobrą wytrzymałością mechaniczna, powłoka jest odporna na działanie wody, czynników atmosfery morskiej, miejskiej i przemysłowej. Zawartość cynku w suchej powłoce około 85 % wagowo.

pdf Pobierz Kartę
Produktu