Farby przemysłowe i antykorozyjne do zastosowań specjalistycznych

Farby alkidowe (Katalog produktów - Rafil)

Alkidowe
Poliwinylowe i akrylowe
Epoksydowe
Poliuretanowe
Termoodporne
Jachtowe
Farba alkidowa na rdzę szybkoschnąca

Farba alkidowa na rdzę szybkoschnąca. Do gruntowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych narażonych na czynniki korozyjne. Zapewnia doskonałą ochronę podłoża przed korozją w środowiskach korozyjnych wiejskich, miejskich, przemysłowych, nadmorskich i morskich. Zalecana jest szczególnie do stosowania w kolejnictwie, górnictwie, przemyśle maszynowym (np. przy produkcji maszyn rolniczych, sprzętu
ogrodniczego) i metalowym. Wyrób toleruje lekko zawilgocone podłoże oraz ślady rdzy nalotowej na podłożu.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba ftalowa przeciwrdzewna Antykor

Do gruntowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych narażonych
na czynniki korozyjne. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym w obiektach szpitalnych i oświatowych; usługowych i przemysłowych, w tym przemysłu spożywczego do malowania powierzchni mających pośredni kontakt z żywnością.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba alkidowa szybkoschnąca grubopowłokowa

Do gruntowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych narażonych
na czynniki korozyjne. Zapewnia doskonałą ochronę podłoża przed korozją
w środowiskach korozyjnych wiejskich, miejskich, przemysłowych, nadmorskich i morskich. Zalecana jest szczególnie do stosowania w kolejnictwie, górnictwie, przemyśle maszynowym (np. przy produkcji maszyn rolniczych, sprzętu ogrodniczego) i metalowym.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Emalia ftalowa olejoodporna

Do malowania uprzednio zagruntowanych powierzchni stalowych i żeliwnych, a w szczególności:
- części maszyn i urządzeń w pomieszczeniach maszynowni i siłowni,
- wewnętrznych części nawodnych statków,
- korpusów obrabiarek i silników elektrycznych,
narażonych na bezpośrednie, okresowe działanie olejów mineralnych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Gruntoemalia na rdzę

Do antykorozyjnego, jednowarstwowego malowania powierzchni stalowych,
żeliwnych, metalowych, drewna i materiałów drewnopodobnych oraz do renowacji starych powłok. Nie wymaga gruntowania. Stanowi samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne w środowiskach korozyjnych C1 ÷ C3.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Raftal

Emalia ftalowa szybkoschnąca ogólnego stosowania. Do malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych i metalowych uprzednio zagruntowanych, a także powierzchni betonowych i tynków oraz do renowacji starych powłok na elementach m.in. stolarki budowlanej, lamperii, mebli, parkanów metalowych i drewnianych etc. Emalia dostosowana jest do użytku wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, służby zdrowia i innych
lokalach użyteczności publicznej i usługowych, przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach przemysłowych (w tym w przemyśle spożywczym, wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany bezpośredni kontakt z żywnością).

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Gruntoemalia szybkoschnąca

Jest farbą podkładowo-nawierzchniową, tworzy gładkie powłoki o wysokich
walorach dekoracyjnych. Stanowi doskonałą ochronę w środowiskach korozyjnych wiejskich, miejskich, przemysłowych, nadmorskich i morskich. Zalecana jest szczególnie do stosowania w kolejnictwie do malowania wagonów towarowych, osobowych i elementów taboru kolejowego oraz maszyn górniczych. Wyrób toleruje lekko zawilgocone podłoże oraz ślady rdzy nalotowej na podłożu.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Rafakor E

Do malowania elementów konstrukcji stalowych, sprzętu transportowego oraz maszyn budowlanych i rolniczych itp., eksploatowanych w atmosferze miejskiej, wiejskiej i przemysłowej,

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Rafakor P

Farba alkidowa przeciwrdzewna. Farba z aktywnym pigmentem antykorozyjnym służy do pierwszego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych i stanowi część systemu powłokowego do antykorozyjnego zabezpieczania elementów i konstrukcji eksploatowanych w atmosferze
przemysłowej o wysokiej korozyjności. Polecana szczególnie dla przemysłu
maszynowego, chemicznego, hutniczego, petrochemicznego i energetyki.

pdf Pobierz Kartę
Produktu