Farby przemysłowe i antykorozyjne do zastosowań specjalistycznych

Farby epoksydowe (Katalog produktów - Hempel)

Alkidowe
Poliwinylowe i akrylowe
Epoksydowe
Poliuretanowe
Termoodporne
Jachtowe
Grunt aktywowany cynkiem Hempadur AvantGuard 750
HEMPADUR AvantGuard 750 jest dwuskładnikową, aktywowaną cynkiem gruntującą farbą epoksydową. Jako uniwersalna farba gruntująca do długotrwałej ochrony stali w środowiskach silnie korozyjnych. Duża wytrzymałość mechaniczna, również w temperaturach zmieniających się okresowo, ze zwiększoną odpornością na pękanie zapewnioną dzięki wysokiej elastyczności oraz samowypełnianiu się mikroubytków. Bardzo duża tolerancja na różne warunki klimatyczne (wysokie temperatury i wysoką wilgotność) podczas aplikacji, oraz duża wytrzymałość, jak również duża tolerancja na przegrubienia powłoki.

 

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa Hempadur 15553

HEMPADUR 15553 jest dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliamidowymi. Utwardza się tworząc elastyczną, dobrze przylegającą powłokę o dużej odporności na ścieranie i uderzenia. Zawiera fosforan cynku. Utwardza się w temperaturach powyżej -10stC. Jako grunt w systemach na powierzchnie cynkowane ogniowo, aluminium i stal nierdzewną w środowiskach od średniej do dużej agresywności.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Dwuskładnikowa farba epoksydowa Hempadur Fast Dry 15560

Jest dwuskładnikową farbą epoksydową, charakteryzującą się bardzo
krótkim czasem schnięcia. Zawiera fosforan cynku. Jako szybkoschnący grunt lub międzywarstwa,  szczególnie do szybkich przemalowań w warunkach warsztatowych i innych, gdy spełnianie wymagań V.O.C jest wymagane.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Dwuskładnikowa farba epoksydowa Hempadur 15570

Dwuskładnikowa farba epoksydowa utwardzana adduktami poliamidowymi w temperaturze do -10°C. Tworzy trwałą powłokę przeciwkorozyjną. Czerwono szara wersja 12430, pigmentowana blaszkowatym tlenkiem żelaza, może być nakładana w warunkach dużej wilgotności, względnie na wilgotne powierzchnie. Stosowana jako utwardzający się w niskich temperaturach epoksydowy grunt, podkład lub powłoka nawierzchniowa.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Dwuskładnikowy grunt epoksydowy Hempadur 15590

Jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym, szczególnie stosowany do
zabezpieczania powierzchni narażonych na ścieranie. Jako grunt („blast primer”) w systemach epoksydowych o wysokiej odporności na powierzchnie
zanurzone i nie zanurzone.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Gruntem epoksydowy o wysokiej zawartości cynku Hempadur Zinc 17360

Jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym o wysokiej zawartości cynku.
Tworzy powłokę o wysokiej odporności na ścieranie i ciężkie warunki atmosferyczne. Zapewnia ochronę katodową miejscowych uszkodzeń mechanicznych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Grubopowłokowa farba epoksydowa Hempadur Fast Dry 17410

Jest dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowa, o stosunkowo wysokiej zawartości części stałych i o krótkim czasie schnięcia. Zawiera fosforan cynku. Jest przeznaczony do ochrony nowobudowanych lądowych konstrukcji stalowych takich jak hale przemysłowe, stadiony, sale wystawowe, lotniska, elektrownie, rafinerie, fabryki chemiczne i petrochemiczne, gdy wymagany jest krótki czas do przemalowania i/lub krótki czas do transportu.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Uniwersalna farba epoksydowa Hempadur QUATTRO 17634

Jest dwuskładnikową, uniwersalną farbą epoksydową tworzącą twardą i
wytrzymałą powłokę o dobrej odporności na ścieranie, wodę morską i różne oleje. Jako uniwersalny, epoksydowy i samogruntujący system malarski przeznaczony do ekspozycji w atmosferze lub w wodzie, m.in. na zbiorniki balastowe i zbiorniki ładunkowe na olej.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa Hempadur 35560

Jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, grubopowłokową utwardzaną
adduktami poliaminowymi farbą epoksydową. Powłoka jest odporna na wodę słodką. Jako powłoka w zbiornikach i rurociągach wody pitnej.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Samogruntująca farba epoksydowa Hempadur 45143

Jest dwuskładnikową, samogruntującą farbą epoksydową utwardzaną adduktem poliamidowym, o dobrych właściwościach zwilżających i niskiej przepuszczalności wody. Tworzy twardą, wytrzymałą powłokę odporną na ścieranie i uderzenia, wodę morską, oleje mineralne, węglowodory alifatyczne oraz spryskiwanie benzyną i podobnymi produktami.  Nieszkodliwa dla ładunku zboża.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych Hempadur Fast Dry 45410

Jest dwuskładnikową farbą epoksydową o wysokiej zawartości części
stałych. Tworzy twarde i wytrzymałe powłoki odporne na działanie wody morskiej, olejów mineralnych jak również plamy z benzyny i produktów pokrewnych. Pigmentowana fosforanem cynku. Jako szybkoschnąca warstwa nawierzchniowa w środowiskach od niskiej do silnej korozyjności.
Jako system jednowarstwowy bezpośrednio na metal w środowiskach o niskiej korozyjności. Jako warstwa nawierzchniowa, gdzie akceptowalny jest typowy wygląd powłok epoksydowych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Grubopowłokowa farba epoksydowa Hempadur Mastic 45880

Jest dwuskładnikową grubopowłokową farbą epoksydową o wysokiej
zawartości części stałych, utwardzaną poliamidami, posiadającą dobre właściwości zwilżające. Tworzy twardą i wytrzymałą powłokę. Utwardza się w niskich temperaturach.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa odporna na ścieranie Hempadue MULTI-STRENGTH 45753

Jest samogruntujacą, dwuskładnikową, grubopowłokową farbą czysto epoksydową utwardzającą się w odporną na ścieranie powłokę przeciwkorozyjną. Powłokę nakłada się przy użyciu standardowego sprzętu do natrysku bezpowietrznego. Jako powłoka pracująca w ciężkich warunkach, o dużej agresywności korozyjnej oraz narażona na
ścieranie: rampy, kadłuby okrętowe, ładownie masowców. Jako powłoka w zbiornikach balastowych specjalnego przeznaczenia, np. na chemikaliowcach przewożących gorące ładunki oraz do innych celów, gdzie wymagane są niemodyfikowane powłoki epoksydowe.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Szybkoschnąca farba epoksydowa Hempadur 47200

Jest szybkoschnącą, dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliaminowymi. Zawiera błyszcz żelazowy i fosforan cynku. Utwardza się w temperaturach powyżej -10°C i tworzy twardą i odporną na ciężkie warunki pracy powłokę.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba nowolakowa Hempadur 85671

Jest dwuskładnikową, utwardzaną adduktami aminowymi farbą fenolowoepoksydową (nowolakową). Powłoka charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością na temperaturę, wodę i chemikalia.
Jako powłoka na wewnętrzne powierzchnie zbiorników, rurociągów kolejowych itp. na gorącą wodę,solankę, ropę naftową, oleje roślinne, ciekłą siarkę oraz różne substancje chemiczne.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Szybkoschnąca farba epoksydowa Hempadur SPEED-DRY ZP 500

Jest dwuskładnikową, grubopowłokową farba epoksydową, o wysokiej zawartości części stałych i krótkim czasie schnięcia oraz doskonałych właściwościach aplikacyjnych. Dla lepszej ochrony przed korozją zawiera fosforan cynku. przeznaczony do ochrony nowobudowanych lądowych
 konstrukcji stalowych takich jak hale przemysłowe, stadiony, sale wystawowe, lotniska, elektrownie, rafinerie, fabryki chemiczne i petrochemiczne, gdy wymagany jest krótki czas do przemalowania i/lub
krótki czas do transportu.

pdf Pobierz Kartę
Produktu