Farby przemysłowe i antykorozyjne do zastosowań specjalistycznych

Wybór właściwego systemu malarskiego

Istotną sprawą przy doborze systemu jest określenie charakteru prac antykorozyjnych. Prace malarskie mogą być prowadzone na nowej konstrukcji lub może to być renowacja starych powłok. Dobór systemów na nowe konstrukcje pozwala na zastosowanie szerszego wachlarza produktów. Renowacje prowadzone są zazwyczaj na miejscu usytuowania obiektu, co często powoduje ograniczenia w sposobie przygotowania podłoża do metod ręcznych. Odpowiednio dobrana i zastosowana farba uchroni konstrukcję przed korozją. Wymusza to stosowanie farb gruntujących tolerujących gorzej przygotowane podłoże.

 

Pamiętać należy również, że nie wszystkie farby mogą być nakładane „na siebie”.

Wybór systemu malarskiego należy zacząć od określenia w jakich warunkach dana konstrukcja będzie eksploatowana. Należy uwzględnić również takie czynniki jak: temperaturę, wilgotność, odporność na promieniowanie UV, możliwość uszkodzeń mechanicznych czy działanie substancji chemicznych. Określenie agresywności środowiska wpływa m.in. na rodzaj zastosowanych farb, grubość systemu oraz stopień przygotowania podłoża. Wraz ze wzrostem agresywności środowiska wzrastają wymagania dotyczące przygotowania podłoża.

img