Farby przemysłowe i antykorozyjne do zastosowań specjalistycznych

Warunki prowadzenia prac malarskich

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na jakość nanoszonych powłok są temperatura, wilgotność i wentylacja.

 

Temperatura decyduje o szybkości procesów podczas wysychania i utwardzania. Optymalna temperatura przy malowaniu to 15-30 ºC. Jest wiele produktów, które można aplikować również w temperaturach ujemnych do –10 ºC. Pamiętać należy aby temperatura farby miała min. 15 ºC.

Wilgotność podczas prac malarskich nie powinna przekraczać 80%. Powyżej tej wartości istnieje duże prawdopodobieństwo, że na powierzchni elementu powstanie warstewka wody powodująca wydłużenie czasu schnięcia.

Temperatura podłoża powinna być zawsze wyższa o co najmniej 3 ºC od temperatury punktu rosy.

Dobra wentylacja przyspiesza procesy schnięcia i utwardzania.

Wentylacja ma również bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa malarza, ze względu na zawarte w farbie szkodliwe dla zdrowia substancje. Farby są zazwyczaj również materiałami łatwopalnymi. Wymiana powietrza w otoczeniu malowanych elementów oraz odpowiednie uziemienie pozwalają uniknąć pożaru lub wybuchu.

img