Farby przemysłowe i antykorozyjne do zastosowań specjalistycznych

Farby epoksydowe (Katalog produktów - Malchem)

Alkidowe
Poliwinylowe i akrylowe
Epoksydowe
Poliuretanowe
Termoodporne
Jachtowe
Epoxykor Primer

Podkład epoksydowy do gruntowania elementów konstrukcji stalowych eksploatowanych  w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej,

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxymal 12

Lakier epoksydowy chemoodporny. Daje powłoki o dobrej przyczepności do podłoża, dobrej wytrzymałości mechanicznej, odporne na działanie wody, czynników atmosfery morskiej, miejskiej i przemysłowej oraz okresowe działanie roztworów kwasów i zasad, benzyn i oleju napędowego

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxymal 54

Emalia epoksydowa chemoodporna. Do ostatecznego malowania elementów konstrukcji stalowych, aluminiowych i ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej,  przemysłowej i miejskiej. Powłoka jest odporna na okresowe działanie rozcieńczonych kwasów. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może wykazywać kredowanie.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxykor B

Do gruntowania podwodnych części statków, doków, konstrukcji hydrotechnicznych, do gruntowania konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych ogniowo oraz betonowych eksploatowanych w wodzie.
Farbę można stosować jako samodzielne zabezpieczenie zbiorników balastowych i ściekowych, konstrukcji stalowych lub betonowych eksploatowanych w gruncie lub w wodzie.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxykor M 501

Farba epoksydowa do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, aluminiowych i ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej.
Może być stosowany jako samodzielne wymalowanie przy grubości powłoki
co najmniej 150 μm. Farba może być stosowana na podłoże betonowe.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxykor M 503

Farba epoksydowa do gruntowania elementów konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej.
Może być stosowany jako samodzielne wymalowanie.
 

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxykor MIO

Farba epoksydowa zawierająca pigment barierowy. Do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, ocynkowanych ogniowo
i betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej. Może być stosowany jak samodzielne wymalowanie przy grubości powłoki co najmniej 300 μm.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxymal ZB

Farba epoksydowa odprowadzająca ładunki elektrostatyczne. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża stalowego, dobrą wytrzymałością mechaniczna, powłoka jest odporna na działanie wody, czynników atmosfery morskiej, miejskiej i przemysłowej oraz działanie roztworów kwasów i zasad, benzyn i oleju napędowego; powłoka wykazuje właściwości antystatyczne

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Epoxykor ZN8

Farba epoksydowa wysokocynkowa. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża stalowego, piaskowanego, dobrą wytrzymałością mechaniczna, powłoka jest odporna na działanie wody, czynników atmosfery morskiej, miejskiej i przemysłowej. Zawartość cynku w suchej powłoce około 85 % wagowo.

pdf Pobierz Kartę
Produktu