Farby przemysłowe i antykorozyjne do zastosowań specjalistycznych

Farby epoksydowe (Katalog produktów - Teknos-Oliva)

Alkidowe
Poliwinylowe i akrylowe
Epoksydowe
Poliuretanowe
Termoodporne
Jachtowe
Lakier epoksydowy do gruntowania EPINOX 12

Lakier epoksydowy do gruntowania powierzchni drewnianych, betonowych i ceramicznych przed
właściwym malowaniem, np. farbami epoksydowymi, bitumiczno-epoksydowymi lub winylowymi.
Może stanowić również samodzielne pokrycie lakierowe.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa do gruntowania wysokocynkowa Epinox 21

Farba epoksydowa do gruntowania wysokocynkowa, szybkoschnąca, grubopowłokowa.
Do gruntowania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze morskiej i przemysłowej np. mostów, wiaduktów, rurociągów, konstrukcji nośnych itp.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa z fosforanem cynku Epinox 22

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, zawierająca aktywny pigment antykorozyjny - fosforan cynku. Do gruntowania konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie, aluminiowych, cynkowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej.

 

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa Epinox 60

Farba epoksydowa dwuskładnikowa, do gruntowania szybkoschnąca. Do gruntowania powierzchni stalowych zbiorników i instalacji przed malowaniem
farbami antyelektrostatycznymi TEKNOS-OLIVA.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa z pigmentami płatkowymi Epinox 74

Farba epoksydowa pigmentowana pigmentami płatkowymi (mika, błyszcza żelaza, aluminium), grubopowłokowa, tiksotropowa. Do gruntowania: konstrukcji stalowych lub betonowych eksploatowanych w
atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej; konstrukcji stalowych,
żeliwnych lub betonowych narażonych na działanie niszczących czynników
mechanicznych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa utwardzająca się w niskich temperaturach Epinox 77

Farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana pigmentami płatkowymi,
grubopowłokowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C). Do gruntowania: kadłubów statków stalowych, konstrukcji stalowych, stalowych lubbetonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej, konstrukcji stalowych, żeliwnych lub betonowych narażonych na działanie niszczących czynników mechanicznych.
Do samodzielnego zabezpieczenia: konstrukcji i elementów stalowych, stalowych lub betonowych w budownictwie, stalowych zbiorników na szereg mediów chemicznych, między innymi: wodę, ścieki, produkty ropopochodne, ładowni i powierzchni wewnętrznych na statkach.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa fosforanowa Epinox 82

Farba epoksydowa do gruntowania, zawierająca
fosforan cynku podnoszący adhezję do podłoża oraz właściwości antykorozyjne, utwardzana w niskich temperaturach (od -5°C). Do gruntowania: konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze
nadmorskiej, miejskiej i przemysłowej.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa tiksotropowa Epinox 87

Farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana pigmentami płatkowymi,
grubopowłokowa, tiksotropowa, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich
temperaturach (od -10°C). Do gruntowania: konstrukcji stalowych lub betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej; konstrukcji stalowych, aluminiowych, żeliwnych lub betonowych narażonych na działanie niszczących czynników mechanicznych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa modyfikowana Epinox 98

Farba epoksydowa modyfikowana do gruntowania, pigmentowana pigmentami płatkowymi, grubopowłokowa, tiksotropowa, dwuskładnikowa. Do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowych
eksploatowanych w atmosferze morskiej, przemysłowej i agresywnej.
Do samodzielnego zabezpieczenia: konstrukcji i elementów stalowych, stalowych oraz betonowych w budownictwie, zbiorników wodnych, ściekowych oraz produktów naftowych; zewnętrznych powierzchni zbiorników i instalacji pracujących w podwyższonych temperaturach do 160°C.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa uniwersalna Epirust

Farba epoksydowa, do gruntowania. Do gruntowania konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych lub aluminiowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa pigmentowana aluminium Epirustix

Farba epoksydowa do gruntowania tiksotropowa, pigmentowana aluminium. Do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych oraz aluminiowych eksploatowanych w wodzie oraz w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej; konstrukcji stalowych natryskiwanych cieplnie  eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa szybkoschnąca Epirust 2002

Farba epoksydowa do gruntowania, dwuskładnikowa, szybkoschnąca, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C). Do gruntowania konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie, cynkowych, aluminiowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, morskiej i rzemysłowej. Do gruntowania konstrukcji stalowych i żeliwnych eksploatowanych w zanurzeniu.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa do gruntowania tiksotropowa Epirustik 2000

Farba epoksydowa do gruntowania tiksotropowa, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C). Farba jest niewrażliwa na wilgoć podczas utwardzania. Ponadto może być nakładana na wilgotne i gorzej przygotowane podłoża. Po osiągnięciu 3 stopnia wyschnięcia (na dotyk), powłoka farby może być poddana okresowemu działaniu wody (np. deszczu). Do renowacji starych powłok: olejnych, alkidowych, poliwinylowych, akrylowych, epoksydowych i poliuretanowych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Antystatyczna farba epoksydowa Epitan 60

Antystatyczna farba epoksydowa zbiornikowa. Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników, cystern transportowych i instalacji przemysłowych (np. rurociągów) na paliwa płynne i ciecze palne. Do zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach korozyjnie agresywnych w przypadku, gdy wymagane są właściwości
antyelektrostatyczne powłoki.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa zawierająca pigmenty przewodzące Epitan 66

Farba epoksydowa, antystatyczna, zawierająca pigmenty przewodzące. Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów stalowych na ciecze palne, także w strefach zagrożenia wybuchem, wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów na produkty ciekłe i sypkie tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe oraz do zabezpieczania konstrukcji z laminatów oraz innych podłoży nieprzewodzących do ich antyelektrostatycznego wykończania.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa o małej zawartości rozpuszczalników Epitan 70

Do samodzielnego zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników
paliwowych, ściekowych, balastowych i magazynowych, konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w warunkach korozyjnie agresywnych w przypadku, gdy nie są wymagane walory dekoracyjne powłoki oraz konstrukcji zakopywanych w ziemi, gdy istnieje ryzyko obecności w gruncie substancji ropopochodnych lub rozpuszczalników. Do gruntowania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze agresywnej chemicznie.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa hydrofobowa Epitan 92

Farba epoksydowa do gruntowania modyfikowana żywicą hydrofobową,
tiksotropowa, pigmentowana pigmentami płatkowymi, grubopowłokowa,
dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C). Do gruntowania konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w wodzie morskiej, rzecznej i technicznej, podwodnych części statków, doków oraz konstrukcji hydrotechnicznych. Do samodzielnego zabezpieczania zbiorników balastowych i ściekowych, konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w gruncie lub w wodzie takich jak śluzy, przepusty, jazy, dalby, ściany Larsena, zbiorniki, rurociągi, konstrukcje nabrzeży itp.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa do zbiorników wody pitnej Epitan 95

Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników wody do picia i do celów gospodarczych. Powłoka o wysokim połysku, bardzo dobrze przyczepna do podłoża, twarda i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie wody, piwa, soków owocowych, moszczy, tłuszczów i olejów jadalnych. Powłoka odporna również na metyloizobutyloketon, ksylen, kwas cytrynowy, rozcieńczone i stężone roztwory alkaliów oraz wodę zdemineralizowaną i olej roślinny.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa do gruntowania Teknoplast Primer 3

Farba epoksydowa do gruntowania. Przeznaczony do stosowania jako powłoka gruntowa w antykorozyjnych systemach
epoksydowych, odpornych na działanie chemikaliów i ścieranie, zalecany do nakładania na powierzchnie stalowe oczyszczone strumieniowo. Może być także używany na cynk, aluminium, blachy cienko-walcowane, stal kwasoodporną i żeliwo lub jako międzywarstwa na podkłady epoksydowo-cynkowe lub krzemianowo-cynkowe.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa MIOX Teknopox Primer 7-00 miox

Szybkoschnący grunt epoksydowy zawierającym pigmenty antykorozyjne (fosforan cynku i płatkowy błyszcz żelaza). Farba utwardza się również w niskich temperaturach (od -10ºC). Farba stosowana jest jako powłoka podkładowa lub międzywarstwa w systemach malarskich, gdzie wymagane jest szybkie przemalowanie kolejną warstwą lub w automatycznych malarniach natryskowych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa Teknoplast 50

Nawierzchniowa farba epoksydowa z półpołyskiem, utwardzana żywicą poliamidową. Charakteryzuje się krótkim odstępem czasu do nakładania
kolejnych warstw i jest odpowiedni do wymalowań, gdzie liczy się czas. Jest
dostosowany do urządzeń nanoszących farby dwuskładnikowe. Powłoka jest
odporna na silne ścieranie, roztwory wodne chemikaliów, oleje, smary,
rozpuszczalniki.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa Teknoplast HS 150

Farba epoksydowa o niskiej zawartości rozpuszczalników. Tworzy grubą, chemicznie odporną powłokę, pracującą zarówno na powierzchniach wewnętrznych jak i zewnętrznych konstrukcji, może być zastosowana na
konstrukcjach podziemnych i stalowych zanurzonych. TEKNOPLAST HS 150 jest stosowana jako paro-izolacyjna powłoka malarska na beton.
 

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Dwuskładnikowa farba epoksydowa Teknozinc 80 SE

Dwuskładnikowa, rozpuszczalnikowa farba epoksydowa o dużej
zawartości pyłu cynkowego. Przeznaczona do stosowania jako warstwa gruntowa w powłokowych systemach poliuretanowych, chlorokauczukowych i epoksydowych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Grunt do czasowej ochrony Korro E

Dwuskładnikowy grunt do czasowej ochrony na bazie żywicy epoksydowej. Jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami farb oprócz materiałów
malarskich pigmentowanych pyłem cynkowym.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba epoksydowa tiksotropowa Inerta 270

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, tiksotropowa, o małej zawartości
rozpuszczalników. Stosowana w epoksydowym do malowania wewnętrznych powierzchni stalowych i betonowych zbiorników i basenów, np. zbiorników
magazynowych na papier czy pulpę, ponadto w przemyśle chemicznym i
oczyszczalniach ścieków.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Gruntoemalia epoksydowa Inerta 271

Gruntoemalia epoksydowa, o wysokiej zawartości części stałych,
utwardzana związkami poliaminowymi. Stosowana jest jako powłoka przeciwkorozyjna, podkładowa i nawierzchniowa w epoksydowych systemach malarskich, również w atmosferze o wysokiej agresywności korozyjnej, gdy wymagana jest wysoka zawartość części stałych. Zalecana jest do malowania powierzchni konstrukcji stalowych wewnątrz hal, magazynów i innych powierzchni obiektów.

pdf Pobierz Kartę
Produktu