Farby przemysłowe i antykorozyjne do zastosowań specjalistycznych

Farby poliwinylowe i akrylowe (Katalog produktów - Rafil)

Alkidowe
Poliwinylowe i akrylowe
Epoksydowe
Poliuretanowe
Termoodporne
Jachtowe
Farba poliwinylowa Radach

Do ochronnego i dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych ocynkowanych, stalowych fosforanowanych, aluminiowych. Nadaje się również do renowacji starych powłok, zarówno na blachach ocynkowanych, jak i powlekanych metodami przemysłowymi. Zalecana jest szczególnie do malowania dachów, rynien, parapetów.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Farba na pasy

Do wykonywania wszelkiego rodzaju poziomego oznakowania parkingów,
placów manewrowych, podjazdów, dróg, peronów kolejowych, hal  produkcyjnych i magazynów oraz innych powierzchni komunikacyjnych wykonanych z betonu, prefabrykatów betonowych, kostki brukowej i mas bitumicznych (asfaltu).

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Emalia poliwinylowa chemoodporna Radowil E

Emalia poliwinylowa chemoodporna. Do stosowania jako emalia nawierzchniowa w zestawie z farbą poliwinylową chemoodporną do gruntowania RADOWIL GR lub RADOWIL GR-TIX, do ostatecznego malowania urządzeń i konstrukcji stalowych, ocynkowanych, aluminiowych
oraz tynku i betonu, pracujących w agresywnej atmosferze przemysłowej, nadmorskiej, miejskiej i wiejskiej, naraŜonych na działanie czynników korozyjnych, takich jak woda, słabe kwasy i alkalia, sole. Emalia może być również stosowana do renowacji starych powłok poliwinylowych,  epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych, chlorokauczukowych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Radowil E tix

Emalia poliwinylowa chemoodporna tiksotropowa. Do ostatecznego malowania, uprzednio zagruntowanych farbą poliwinylową chemoodporną do gruntowania RADOWIL GR-TIX, powierzchni urządzeń i konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych oraz tynku i betonu,
eksploatowanych w atmosferze wiejskiej, miejskiej, przemysłowej lub nadmorskiej. Emalia RADOWIL E-TIX może być również stosowana do renowacji starych powłok malarskich: poliwinylowych, epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych, chlorokauczukowych.

pdf Pobierz Kartę
Produktu
Radowil GR tix

Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna tiksotropowa. Przeznaczona jest, jako aktywny grunt, do bezpośredniego
malowania konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, cynkowych, aluminiowych, żeliwnych oraz tynku i betonu, eksploatowanych w atmosferze wiejskiej, miejskiej, przemysłowej lub
nadmorskiej. Nadaje się również do renowacji starych powłok malarskich:
poliwinylowych, epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych, chlorokauczukowych. Farba w zestawie z emalią poliwinylową chemoodporną RADOWIL E-TIX stanowi doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych sieci elektroenergetycznych,
eksploatowanych w środowiskach o kategorii korozyjności od C3 do C5I.

pdf Pobierz Kartę
Produktu